referensverket #1

SVERIGES MYNT

Ny helt omarbetad upplaga!


Läs Ursula Kampmanns recension (Maike Meßmann övrs.) i CoinsWeekly: ”Sveriges Mynt set a new benchmark for what is possible in terms of illustrations today.” "Sveriges Mynt is the new standard reference and will probably hold this status for half a century…”

Läs Lennart Castenhags recension i Svensk Numismatisk tidskrift 2022:7, s. 166”Den stora nyheten är de nytillkomna kapitlen om myntgravörer, utmyntningstal, upplagor, vikter, halter, myntordningar samt en förteckning över numismatisk litteratur i urval. Boken är således inte bara ett referensverk, den är också ett uppslagsverk.”

 


Boken Sveriges mynt har sedan den kom ut för snart 50 år sedan varit huvudreferensen för svenska mynt. Idag finns boken endast antikvariskt och har blivit kostsam och svåråtkomlig för många. Samtidigt har forskningen och fototekniken gått framåt. Förutom förändringar såsom tillkommande mynt, ändrade myntorter och andra omattribueringar, har boken utvidgats med fler uppgifter. Exempelvis inkluderas nu även myntens upplagesiffror, metallhalter och vikt. Förutom svenska är texterna även översatta till engelska och tyska.

FÖRFATTARNA

 
 
Dan Carlberg

VD för Myntauktioner i Sverige AB. Ledande expert på bedömning och värdering av svenska mynt.

Bengt Hemmingsson

En av Sveriges främsta numismatiska forskare och skribenter. Författare även till första upplagan av Sveriges mynt.

Magnus Wijk

Myntfotograf, författare och projektledare med flera än femtio lyckosamma bokprojekt bakom sig.

NY OFFICIELL UTGÅVA!

Sveriges mynt 1521-1977 gavs ut 1976 av Bjarne Ahlström tillsammans med Bengt Hemmingsson och Yngve Almer. Med sitt förstklassiga bildmaterial och sin vetenskapliga tyngd i kombination med värderingspriser blev verket snabbt det ledande referensverket för svenska mynt. Boken har allt sedan den utkom varit den främsta referensen inom ämnet för auktionister, mynthandlare, samlare och forskare.

Vi är både stolta och glada att nu kunna presentera den nya, helt omarbetade, upplagan av Sveriges viktigaste referensverk. Vårt projekt har tagit mera tid i anspråk och varit mer omfattande än vi ursprungligen beräknade. När vi nu ett år senare än tänkt lägger fram resultatet känner vi att det var rätt beslut att låta arbetet ta den tid som krävdes och viär förvissade om att verket med detta håller en mycket högre kvalitet och kommer att få en bestående livslängd som referensverk.

Sveriges mynt 1521-2021 är lika mycket forskarens som samlarens handbok. Ingen annan publikation samlar så mycket aktuell forskning om periodens mynt. Flera mynt har tillkommit, utgått eller omattribuerats sedan bokens första upplaga 1976. Denna utgåva har kompletterats med uppgifter om myntmästare, gravörer, utmyntningstal, vikt och halt samt en litteraturförteckning. Förstås är även värderingspriserna uppdaterade. Bokens inbindning är mycket påkostad och vår förhoppning är att den både ska vara till prydnad och hålla för många års bläddrande.

Beställ nu

 Ordinarie pris är 750 kronor + frakt.

Önskar Du undvika fraktkostnaden (ca 150 kronor inom Sverige) träffar vi Dig mer än gärna för en personlig leverans, där du även kan betala på plats, på någon av följande mässor: 
Norrköping (2/9), Lund (24/9), Stockholm Numismatica 2023 (1/10), MØNTBØRS 2023/Copenhagen Coin Fair (29/10). 

© Copyright Sveriges mynt 2022-2023